ជា​ សំណាង

ខែមករា 27, 2007

សំណាងលោក​ ជា​​ សំណាង​ សព្វ​ថ្ងៃ​មាន​មុខ​នាទី​ជា​អគ្គរដ្ឋទូត​សុឆន្ទៈ​របស់​ UNFPA របស់​ប្រ​ទេស​កម្ពុជា ។​ លោក​ជា​តារា​ភាព​យន្ត​ដែលមាន​កេរ្តិ៍​ឈ្មោះល្បីល្បាញ​​នៅ​កម្ពុជា​ ។

Advertisements

សេង​ ធារី

ខែមករា 27, 2007

សេង ធារីកញ្ញា សេង​ ធារី គឺ​ជា​ចៅក្រម​មួយរូប​ក្នុង​ចំ​នោម​ចៅ​ក្រម​ទាំង​បី​ ។ សព្វ​ថ្ងៃ​កញ្ញា​មាន​មុខ​នាទីជា​នាយក​ប្រតិបត្ត​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​អភិ​វឌ្ឍន៍​សង្គម ។​ ដើម្បី​យល់​ច្បាស់​អំពី​កញ្ញា​ សេង​ ធារី​ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​វេបសាយ ​http://www.thearyseng.com


ម៉ាក​ សារ៉ាត

ខែមករា 27, 2007

សារ៉ាតលោក​ ម៉ាក​ សារ៉ាត ជា​ចៅ​ក្រម​មួយរូប​ក្នុង​ចំ​នោម​ចៅ​ក្រម​ទាំង​បី​ សព្វ​ថ្ងៃលោកមាន​មុខ​នាទី​ជា​អ្នក​សំ​រប​សំ​រួល​កម្ម​វិធី​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​យុ​វជន​កម្ពុជា​ ។